LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o..     

                                                                                                                                            

 

Firma ZKULAB s.r.o. založena jako Zkušební laboratoř krmiv Žatec s.r.o. vznikla 1. 1. 2004 z původní regionální laboratoře krmiv Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako komerční akreditovaná laboratoř se zaměřením zejména na laboratorní činnosti pro výrobce krmiv a krmných směsí.

 

V roce 2010 došlo ke změně majitele a tím i 100% - nímu majetkovému propojení    se Zemědělskou oblastní laboratoří Malý a spol. Postoloprty (ZOL).

 

V roce 2012 se laboratoř přestěhovala do objektu „ZOL“ a následně přejmenovala  na ZKULAB s.r.o. se sídlem v Postoloprtech.

 

 Od 1.1.2018 se změnil název společnosti ZKULAB s.r.o. na LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o.

 

Zde se postupně rozšiřuje sortiment akreditovaných analýz v krmivářském sektoru    a dále o rozbory půd, rostlin, hnojiv, kejd, kompostů, kalů, sedimentů, odpadů, analýzy pro bioplynové stanice, stanovení těžkých kovů (kontaminantů) v ovoci, zelenině a dalších materiálech vč. akreditovaného vzorkování.